Länkar Etty Hillesum

Hon har kallats:

Ett tänkande hjärta i förintelsens väntrum

Barackens tänkande hjärta

Flickan som ville rädda Gud

Flickan som lärde att böja knä

Sångfågel i bur

Guds älskarinna

Etty Hillesum vid skrivbordet
För bildrättigheter se


Jewish Historical Museum 


Ettys bostad på 
Gabriel Metsustraat 6 
Bilder, Musik, Film mm

Etty Hillesum Centrum

”Man ville gärna vara ett 
plåster på många sår.”


 

Sök också på Etty Hillesum på 
Amazon.com

Två läsvärda studier på svenska: Ylva Eggehorns Att ta ansvar för Gud:

Om hängivenhet som motstånd. En bok om Etty Hillesum & Dietrich Bonhoeffer (2004) och

Anita Goldmans essä ”Flickan som lärde sig böja knä”, i Guds älskarinnor: Om hängivna kvinnor i en livrädd värld (2005).

Goldman gjorde för övrigt också en “soppteaterpjäs” om Hillesum på Stockholms Stadsteater 2006

 Flickan som ville rädda Gud.

År 2008 gjorde Annicka Kronberg en teateruppsättning om Etty Hillesum
”Det finns plats för allt i ett enda liv”.

Foto Peter Sitell